Anställda

Auktoriserade av Svensk Fjärrvärme

Roger Andersson

info@ra-mek.se

Mobil: 070-845 21 79

Carina Bengtsson

carina@ra-mek.se

Mobil: 073-392 10 00

 

Martin Andersson

martin@ra-mek.se

Mobil: 073-360 17 47

För trygga och säkra arbeten med hög kvalité följer

RA-MEK LJUNGBY Svenska Fjärrvärmeföreningens normer.

Samtliga har ID06 och SSG.

 

Med moderna bilar, ändamålsenligt utrustade, tillgång till verkstad och utbildad personal gör att vi håller kvalité på våra jobb.

Med en variation av släpvagnar och eget elverk på 32 kwa kommer vi fram och kan jobba på de flesta ensliga ställen där fjärrvärme dras.

Med Pulsekometer och med värmekamera letar vi fuktfel och läckor på fjärrvärmeledningar